Archive

Tag Archives: udstillinger

Jeg har nu fået grønt lys både fra Diamanten og Statens Museum for Kunst til at lave en Q&D brugerundersøgelse omkring de besøgendes oplevelser af både de fysiske og de virtuelle udstillinger, og har nu også endelig fået spørgsmålene på plads så jeg håber at kunne afvikle undersøgelserne i næste uge.
Formålet er at hente en forståelse for brugernes oplevelser og ønsker, primært som grundlag for at komme igang med første led af konceptudviklingen. Her vil jeg skitsere forslag til hvordan man kunne tilføje eller inkorporere en digital/virtuel dimension til den eksisterende Wilson udstilling, som en slags forarbejde eller opvarmning til projektets centrale udvikling af en webudstillingsramme til en kommende udstilling.
Ideen med også at undersøge de andre udstillinger er, at ‘Fra Støv til Guld’ er en helt anderledes og mere tør udstilling, men måske mere typisk for Diamantens produktion, og ift. SMK at de har lavet en temmeligt udbygget webudstilling i tilknytning til deres nyeste særudstilling om Wilhelm Freddie. Ved at undersøge disse også håber jeg på at få en bredere forståelse og inspiration til både første konceptudviklingsrunde og de efterfølgende.
Jeg har til gengæld ikke planer om at skulle bruge disse undersøgelser som grundlag for egentlig akademisk argumentation. Jeg satser med andre ord ikke på at trække nogen tal eller nogen bevisførelse for ‘danske museumsgæsters relation til webudstillinger’ eller lignende ud – til det er undersøgelsen alt for lille. Jeg satser således på at få ca. op til 5 respondenter på hvert spor, måske endda kun et par stykker på nogle af sporene. Dette dels for at indsamlings- og efterarbejdet ikke skal blive for omfattende, men stå i relation til det jeg skal bruge informationerne til, dels for at de enkelte informanters tanker ikke skal mudre sammen. Jeg tænker altså informanterne mere som personaer end som data.