Archive

Tag Archives: brainstorm

Jeg har nu taget hul på konceptudviklingen af en webudstillingsramme for og inkorporation af digital formidling i Diamantens kommende udstilling om kortlægningen af det nordøstlige Grønland. Min indsigt i udstillingens indhold og tematikker er faktisk ikke større end da jeg først fandt ud af dens emne, så denne første iteration af konceptudviklingen forholder sig ikke meget til det faktiske indhold. Samtidig har det været lidt en pointe ikke at ville forholde mig for konkret til hvad der ville være den passende eller rigtige og realistiske løsning, men derimod bare at afprøve hvilke muligheder der kunne ligge i det overordnede emne, hvis alt kunne lade sig gøre.

Brainstorming ene og alene er en sær disciplin, men naturligvis en nødvendighed på et solo projekt. Og faktisk kan man komme vidt omkring, fx. ved at strukturere forløbet i en idé-sudoku, og dermed tvinge sig selv til at afsøge de første ideer gennem udspecificering og association. Det ender også af og til ude på overdrevet, men det kan jo være, at elementer herfra kunne blive relevante at videreudvikle i kommende ideation-iterationer.

Så udfra den centrale præmis, Diamantens udstilling, kom først nedstående overskrifter og derudfra følgende ideer og overvejelser:

1:1 – en online version der søger at gengive den fysiske udstilling så direkte som muligt i et straight website:

 • sammenligninger af forsk (halvtransparente) kort over samme område i flytbare lag
 • gøre sitet interessant, relevant og sexet gennem grafisk identitet
 • useful useability, user experience
 • gæstebog
 • researcheres pointer og fysisks udstillings nedslag og objekter som omdrejningspunkt og styrende princip
 • blog – hvis der er nogen udvikling fx. forskningsmæssigt, skal holdes levende
 • fiktiv blog fra Danmarksekspeditionen

Kortlæg København – Social software/UCG koncept, der søger at engagere de besøgende gennem opdagelse af deres egne mentale kort over deres egen by, som parallel til de tidlige tekstuelle ‘kort’ over NØ Grønland, deltagelse i fælles projekt

 • upload tekstlig beskrivelse af et sted du kender og lad andrre placere det på kort > kan (videre)udvikles til Facebook applikation
 • håndtegnet kort efter wiki princip (eller i lag)- tegneprogram online, interaktivt bord onsite
 • “elastisk” kort som tillader forvanskninger og subjektive tolkninger ift. den betydning man tillæger byens forskellige rum
 • mash-up med mitKBH
 • Urban Mediator / finsk koncept, jvf. MW2009 paper
 • Get Lost, DAC 2008
 • integn dine egne ruter på kort og tag/beskriv dem > prøv andres ruter, som på løbesites

Podcast / Lyd

 • den musik som laves til udstillingen/opføres ved konferencens åbning kan hentes som download eller leveres retningsbetemt
 • montager fakta/fiktion auditive “film” til download eller i onsite lyttebiograf
 • efterlad en lyd flaskepost med udstillingskommentarer til næste besøgende
 • audioguides, download el. stedsspecifik
 • litterære uddrag, (by)landskabsbeskrivelser, som eksempel på overlappet ml. fiktion og fakta i kartografien
 • lydtapet: soundtrack fra en ekspedition, tilhed, vind, hundeslæde
 • lyd som ændrer sig ift. hvordan den lyttende placerer sig/agerer ift. lydkilden i udstillingen
 • online lydtapet, som ovenstående, jvf. Rez

Meta site

 • Google Maps, Google Earth, GEUS
 • Geoark o.a. forskningsprojekter
 • Nationalmuseet, Geologisk Museum – andre: grønlandsk, alaska, kartografisk, geografisk…
 • syndikering vs. aggregering?!
 • ICHC2009 konferencen
 • Historiske kilder, beskrivelser fra Danmarksekspeditionen mv.
 • danskkulturarv.dk samarbejdspartnere, inkl. DR

Skattejagt

 • Marauders Map – man kan se andre besøgende i udstillingen og interagere med dem, fx. hide&seek
 • online spil, virtuelt oreinteringsløb med poster indlagt i koordinater på Google Map
 • RL oreinteringsløb m. GPS koordineret gn. denne udstilling, deltagerne lægger poster til næste deltager rundt i byen, jvf. engelsk fad…
 • Retrace your steps – som Hans og Grethe
 • mobiltilmelding > stedsbestemt modtagelse af info SMS onsite

Augmented reality – synergi/kobling ml. onsite og online

 • postkort fra udstillingen til bekendte – opfordring til deltagelse i social software app./udforskning af udstillingen online/onsite
 • tværmedial, via mobil
 • interaktiv platform som tillader sammenligning af kort, havlgennemsigtige overlap jvf. online ovenfor
 • manipulation af digitale displays, rekonfigurering af indhold/præstentation (gn. tags/tagging)
 • social tagging online/onsite

Sanselighed, emotion, sjov

 • Nordlys på udlånsbroen > lydlig respons på interaktion med strålerne (Jean Michel Jarre style, tænk bare)
 • Jørgen Brønlunds optegninger / autentiske dokumenter + lydmontage om ekspeditionen
 • Visuel skønhed i geologiske kort – kom ind i kortet, kalejdoskop (men hvad er pointen?)
 • VR repræsentation, immersion, simulation af aktiske forhold eller fiktivt univers baseret på geologiske kort

Kartografisk udvikling

 • Vis oversættelse fra klode til fladt kort som Flash animation
 • Nationale interesser: Danmark, Grønland, USA – Pearyland
 • Paralleller til anden kortlægning: genetisk, genealogisk, evolution mv.
 • Maps, Myths & Narratives
 • Sml. deskriptiv, visuel, videnskabelig, digital/satelit kartografi

Sidste uges Q&D brugerundersøgelser på Den Sorte Diamant og Statens Museum for Kunst bød ikke på de store aha-oplevelser eller overraskelser, men gav alligevel et udmærket indblik i folks forskelligtartede reaktioner og interesser i mødet med udstillingerne online og onsite.
Jeg har efterfølgende brugt disse som afsæt for de indledende øvelser i konceptudviklingen. Jeg har kogt de adspurgtes svar ned til en række – somme tider modstridende – udsagn om Wilson-udstillingen, for at kunne få et overblik over hvad, der er det centrale i udstillingen, og hvad der i givet fald skulle eller kunne overføres til en webudstilling.
Først havde jeg dog brug for at få tegnet den webudstillingside ned, som siden mit første besøg havde fyldt op i mit hoved. Og det er ikke fordi den er så tosset endda, men jeg ville gerne finde ude af hvad der ellers kunne ske i en webudstilling. Så nu har jeg lavet en idesudoku på wilson udstillingen og er kommet helt ud i krogene: Fra de første 8 associationer (social tagging – skitse og værk – sanseunivers – (u)virkelighed/sandhed – følg kaninen – straight gengivelse – psykologi/underbevidsthed – glughuller & hemmeligheder) er der kommet en masse nonsens og en del interessante ideer. Det har været sjovt at opdage at der kunne være så mange andre indgange til udviklingen af en webudstilling over ‘Everything You Can Think of is True’, også selvom mange af ideerne ligger et godt stykke ude af en tangent. Pointen med denne øvelse var jo netop heller ikke at finde løsningen på Wilsonudstillingen som sådan, men derimod at løse op for konceptudviklingsprocessen.

Derfor vil jeg nu også lægge disse eksisterende udstillinger til side, for i stedet at koncentrere mig om at få hul på den udstillling, der vil blive prøveklud for projektet.